top of page

REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA D'UN EDIFICI A GRÀCIA, BARCELONA.

Restauració de la façana d’un edifici amb material natural, sa i respectuós amb el medi ambient i pintura de silicat pur de potasi amb terres i minerals naturals acolorits.

Per la rehabilitació de la façana vam repicar la totalitat del revestiment al presentar moltes zones amb mala adherència, disgregacions i petits despreniments .

 

Vam utilitzar el morter natural de cal i la pintura d’un fabricant especialitzat en el Green Building i la restauració històrica. El morter de cal de bona qualitat que vem utilitzar era porós i molt transpirable i deixava els murs lliures per respirar i a diferència dels morters de ciment no presentava microfissures.
També era bacteriostàtic i fungistàtic.

Per aconseguir un bon resultat era important seguir les indicacions d’aplicació definides pel fabricant:

-Neteja a fons del mur d’obra vista, amb aigüa i raspalls.
-Aplicació de dues capes de morter de cal base d’alta capacitat d’ancoratge i de regularització del suport.
-Aplicació de dues capes de morter d’arrebossat, bacteriostàtic, fungistàtic i gran capacitat de protecció.
-Aplicacio de dues capes de morter fi d’acabat, allisador natural i transpirable.
-En les parts baixes dels murs vam aplicar un morter de cal específic per la humitat per capil.laritat amb alta resistència a les sals, capacitat d’evaporació i poca absorció capil.lar.
-Una vegada acabats els treballs d’arrebossat vam procedir a l’aplicació del fixador consolidant de Silicat, material exempt de
dissolvents i que afavoreix la silicatització.
-Per acabar varem aplicar la pintura de Silicat Pur de Potasi amb terres i minerals naturals acolorits, amb totes les materies primes naturals afavorint la ventilació, també bacteriostàtic i fungistàtic.
(Veure la rehabilitació completa del edifici)

 

bottom of page