top of page

REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA POSTERIOR D'UN EDIFICI AL BARRI DE GRÀCIA DE BARCELONA.

En la rehabilitació de la façana vam repicar i sanejar el parament vertical al presentar moltes zones amb mala adherència, disgregacions i petits despreniments i com a revestiment vam aplicar un morter amb acabat de pintura.


També vam reparar esquerdes, dintells d'obra i d'acer, desguassos, motllures i cornises, pavimentar voladius i instal.lar peçes ceràmiques de protecció.

Al presentar esquerdes i filtracions vem enderrocar els antics safareigs que sobresortien de la façana, reconstruir el murs de tancament i instal.lar de nous al l’interior del habitatge.

(Veure la rehabilitació completa del edifici) 

bottom of page