top of page

INSTAL.LACIÓ D'UN ASCENSOR EN UNA FINCA ANTIGA DE GRÀCIA (BARCELONA).

Treballs d’instal.lació d’un ascensor en una finca antiga.
 

Per aconseguir l’accés a l’ascensor vem modificar la distribució del vestíbul, enderrocant un mur, per guanyar amplada i fent mes petit un local adjacent. Com la centralització dels comptadors d’aigua i de la xarxa elèctrica comunitària es trobava a un nivell superior a la planta Baixa, vam enderrocar el forjat, modificar l’escomesa d’aigua i la bateria de comptadors d’aigua i ubicar a un altre lloc el quadre de protecció elèctric comunitari.

Vam fer els treballs de construcció del fossat i engrandir el forat de l’escala tallant tots els esgraons.

De l’ascensor vam instal·lar la mecànica, l’elèctricitat, la cabina i fer els treballs de manyeria necessaris per a la construcció de l’estructura, el seu tancament i la instal·lació de les portes.

Vam fer l’instal·lació de la nova escomesa elèctrica per la finca, tota l’electricitat comunitària, els recorreguts de cablejats fins cadasqun dels habitatges i la substitució de l’instal·lació d’intèrfons.

 

Un cop finalitzada les feines d’instal·lació del ascensor vam fer els treballs d’acabats; col·locació de paviment en el vestíbul, col·locació de nous esgraons, armaris, pintura, baranes, etc.

bottom of page