top of page

REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA D'UN EDIFICI AL BARRI D´HOSTAFRANCS A SANTS (BARCELONA) 

Rehabilitació de la façana principal d’un edifici a Barcelona.

Vam fer la reparació i protecció dels forjats dels balcons afectats per filtracions d’aigua, l’impermeabilització i pavimentació dels balcons, substitució del revestiment per un morter monocapa, neteja i aplicació de beurada a la superficie de Gresite i reparació i pintura de les baranes de ferro.

bottom of page