top of page

REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA D'UN EDIFICI AL EIXAMPLE DE BARCELONA.

Treballs de rehabilitació de la façana principal d'un edifici on vam fer la reparació i protecció dels perfils metàlics dels forjats dels balcons afectats per filtracions d'aigua, l'impermeabilització dels balcons i la pintura dels paraments verticals, baranes i finestres de fusta.

bottom of page