top of page

ENDERROC DE FAÇANES DE FORMIGO PRE-FABRICAT.

Treballs d’enderrocs de façanes interiors construides amb peçes pre-fabricades de formigó armat, estructures d’acer amb panot de vidre, fusteria d’alumini i fusteria de ferro i tall mitjançant oxicorte dels perfils d’acer i retirada de runes.

bottom of page