top of page

ENDERROC D'EDIFICI.

Treballs d’enderroc d’una construcció d’obra de 1.200 m2. al interior d’un edici d’interès històric.

Completa realització dels treballs, desde el projecte tècnic fins a la gestió de runes amb l’aportació de tots els recursos necessaris per la seva execució; retro-excavadores, giratories, bobcats, camió-pluma, containers, pateres, màquines d’oxitall, bastides, etc.

bottom of page