top of page

REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA POSTERIOR D'UN EDIFICI AL DISTRICTE DE SANTS DE BARCELONA.

En la rehabilitació de la façana vam repicar i sanejar el parament vertical al presentar moltes zones amb mala adherència, disgregacions i petits despreniments i com a revestiment vam aplicar un morter de cal amb acabat de pintura.

També vam reparar esquerdes i perfils metàl·lics, col.locar reforços, substituir els tancaments d’alumini, pavimentar voladius i instal.lar peçes ceràmiques de protecció.

Al no poder accedir a la façana a través dels baixos o el vestíbul de la finca vam passar el material i accedir a la zona de treball per el terrat. 

bottom of page