top of page

CENTRES DE TRANSFORMACIÓ DEL RECINTE HISTÒRIC DEL HOSPITAL DE SANT PAU.

Execució dels treballs d’obra civil en els centres de transformació CT1 i CT4 del Centre Històric de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Realització dels forjats i fosses de serveis segons el projecte tècnic en els espais soterrats d’ubicació dels transformadors per la recepció, per part de l´empresa subministradora, de mitja tensió i transformació a baixa per la distribució a varis edificis del recinte històric de Sant Pau.
 

Feines de construcció d’envans interiors  per la distribució i sectorització dels diferents espais.
 

Treballs de manyeria per el subministrament de trapes, relligues i portes talla-focs.

bottom of page